bg

Dotacje na innowacje - Projekt 8.2 PO IG

Informacje o projekcie

Wszelkich informacji związanych z projektem pt. "Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność wspópracy pomiędzy MTM FOOD Sp. z. o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych" udziela:

Michał Mirowski
Tel.: 601 579 990
e-mail: m.mirowski@mtmfood.pl

Poniżej dokumenty w formacie PDF

Zapytanie ofertowe - system, sprzet, szkolenie
Zapytanie ofertowe - zakup uslugi doradczej
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty - sprzedaż systemu
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty - zakup usług
Linki do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji wdrażającej


Adobe Reader